T.C

Ankara

7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2020/……..Esas

İSTANBUL ..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İLGİ             :2020/……………..Esas sayılı dosyanıza

Müdürlüğümüzden sorulan gayrimenkul üzerindeki haczimiz devam etmekte olup, istenilen 100.madde  yarar bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Bilgi ve gereği rica olunur.

                                                                                                                                                 İCRA MÜDÜRÜ

ALACAKLI          :

VEKİLİ                 :

BORÇLU              :

BORÇ                   : ……………………TL (masrafsız ve faizsiz)

TAKİP TARİHİ    :

TEBLİĞ TARİHİ  :

HACİZ TARİHİ    :

KESİNLEŞME      : Süresinde

TAKİP ŞEKLİ       :

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın