… / …. / 2020

………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Cumhuriyet Başsavcılığınızca yürütülen 2020/…. sayılı soruşturma evrakı üzerinden yapılan talep üzerine, hakkımda …. Sulh Ceza Hakimliği ‘nin …. tarih ve 2017/…. sorgu sayılı kararı ile CMK ‘nun 109/3-b maddesi uyarınca (belirli yerlere başvurmak) adli kontrol kararı tesis edilmiştir. Söz konusu karar gereğince tarafımdan herhangi bir aksatma yapılmaksızın bugüne kadar gerekli müracaatlar yapılmış ve imza atma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ancak; …. sebeplerden dolayı ….. tarihinde imzamı atamamış bulunmaktayım. İmzamı atamama nedeni ile ilgili belgelerde dilekçem ekinde makamınıza sunulmuştur. Gereğini saygılarımla takdirlerinize arz ederim.

AD SOYAD İMZA

EK: Kimlik fotokopisi, diğer belgeler

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın