TC

ANKARA        . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2020/……….. E.

………………. BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Yukarıda numarası belirtilen dosyamız borçlusu  olan  müşteriniz   tebligata yarar adres bilgilerinin,ortaklarına ait kimlik ve ikametgah bilgilerinin ve nezdinizdeki mevduat durumuna ilişkin dökümlerinin müdürlüğümüze bildirilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticesinin bildirilmesi rica olunur.01/01/2020

 İCRA MÜDÜRÜ

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın