T.C

ANKARA           .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2020/………. ESAS

                            S.S ……………………………………… KOOPERATİFİ

                                                             (ADRESİ)

         Borçlusu olduğunuz Ankara    .İcra Müdürlüğü 2020/……. esas sayılı dosyasından yapılan takip işlemleri için Üyelerinizin isimleri ve tebligata yarar adreslerinin dosyamıza bildirilmesi gerekmektedir. Gereğinin yapılarak bilgilerin dosyamıza gönderilmesi arz ve rica olunur.01/01/2020

İSTANBUL     .İCRA MÜDÜRÜ

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın