T.C.

ANKARA     .İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2020/…. ESAS

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

                       Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu hakkında yapılan takipte, kayıtlarınızın tetkiki ile borçlunun kayıtlarınızda mevcut tüm adres ve telefon numaraları ile, kimlik bilgilerinin, emekli maaşı alıp almadığının, emekli değilse halen çalıştığı işyerinin ünvan ve adresinin çıkartılarak Müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur.01/01/2020

Ankara     .İcra Müdürü

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın