T.C

ANKARA       .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2020 /…… ESAS

                    Av.                   geldi dosya borçlusunun adresinin tahkik ve tespiti için ilgili İstanbul Telekom müdürlüğüne tezkere yazılarak borçlunun tebligata uygun adresinin ve kimlik bilgilerinin tespitine karar verilmesini talep ederim dedi.01/01/2020

                                                                                                        ALACAKLI VEKİLİ

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın