TC

ANKARA        .İcra Müdürlüğü

Dosya No: 2020/…….Esas 

……………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALACAKLI                          :

VEKİLİ                                 :                                       

BORÇLU                              :

KONU                                   :……………………………… vergi nolu mükellefiniz dosyamız borçlusu şahsa ait tebligata yarar adreslerinin tespiti hakkında.

Yukarıda tarafları yazılı müdürlüğümüz dosyasından borçlu hakkında başlatılan icra takibi neticesinde ödeme emri tebliğ edilememiş olup, borçluya ait tebligata yarar adreslerinin tespiti amacıyla ………………………. vergi nolu şahsın şirketin Vergi Daireniz kayıtlarındaki ticaret odası sicil nolu, faaliyet adresinin, kurucu ortaklarının ad ve soyadları ile ayrıntılı kimlik ve ikametgah bilgilerinin ve temsile yetkili müdürünün kim olduğunun ve borçlu üzerinde kayıtlı taşınmaz ve taşınır varsa acele müdürlüğümüz dosyasına bildirilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticesinin acele müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi önemle rica olunur.01/01/2020

                                                                                        Ankara  .İcra Müdürü

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın