T.C  

 ANKARA        .İcra Müdürlüğü

 2020/ ……… ESAS

                        Alacaklı vekili geldi. Dosya borçlusuna gönderilen ödeme emri bila tebliğ olup takip henüz kesinleşmemiştir. Dosya borçlularının tebligata elverişli adreslerinin tespiti için ilgili Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne talimat yazılmasına karar verilmesini talep ederim dedi.01/01/2020

                                                                                                               Alacaklı Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın