ANKARA… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO :2020/…. Esas

DAVACI :

VEKİLLERİ : 

DAVALI :

KONU :………………………tarihli duruşmanın ara kararı gereği fatura asıllarının ibrazıdır

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizde görülmekte olan ve numarası yukarıda belirtilmiş olan dosyanın ……………………….. tarihli duruşmasında mahkemenize daha önce fotokopileri sunulan faturaların aslının ibrazı istenmiş olup ara karar gereği fatura asıllarının mahkemeniz kasasına alınmasını talep eder takdir ve tensiplerinize arz ederiz.01/01/2020

Davacı Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın