TESLİM-TESELLÜM TUTANAĞI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının  2020/…………. Soruşturma numaralı dosyası kapsamında aranan, ………………………………………………………..’ye ait, 06 ABC OOOO plakalı aracın asıl anahtarı …………………….’tan elden teslim alınmıştır.01/01/2020

Teslim Eden                                                                                                           Teslim Alan

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın