TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİNE

Şubenizde adıma kayıtlı 06 ….. …… plaka sayılı aracımı trafikten çekmek istiyorum,

Gereğini arz ederim.01/01/2020

 
Adı ve Soyadı
(İmza)

ADRES:

1-Araç sahibinin veya Noterden vekalet verdiği vekilinin dilekçesi,
2- Vergi Dairesinden alınan İlişik kesme yazısı (borcu yoktur yazısı),
3- Trafik ve Tescil belgeleri ile Tescil plakaları,
4- Şoförler Odasından alınan 3 Adet Tescil İşlem Formunu doldurmak suretiyle şubemize müracaatı gerekmektedir.

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın