İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                …………………

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan Ateşleyici Yeterlilik Belgesi (…..) Sınıfı sınavlarına katılmak istiyorum.  Bilgilerinize arz ederim.01/01/2020

Adı Soyadı

   İMZA

TC NO:

ADRES:

Tel :

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın