…./…./2020

 …… BİREYSEL EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Bireysel Emeklilik şirketinizden başlatılmış olan bireysel emekliliğimi …….. sebeplerden ötürü sonlandırmak istiyorum. Sonlandırma işlemini yasal süresi içerisinde yaptığım için tarafımdan herhangi bir kesinti yapılmaksızın, yatırmış olduğum BES primlerinin tarafıma iadesini ve şirketiniz bünyesindeki BES sisteminden çıkışımın yapılması hususunu, Saygılarımla arz ederim.

AD SOYAD

      İMZA

TC kimlik No

EK: Nüfus cüzdanı fotokopisi

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın