ANKARA …. SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:2020/…………. Esas

MÜDAHİL :

VEKİLİ : 

ŞÜPHELİ :

MÜDAFİİ :

KONU : …………………………………… tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımız ile esasa ilişkin beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkil ………………….. günü saat 09.35’te, 4.Levent ışıklarda Maslak istikametinden Beşiktaş istikametine karşıya geçmek üzere trafik ışıklarını beklemiştir. Trafik ışıkları yayalar için yeşil yandığında yolun karşısına geçmek üzere yola indiğinde sürücüsü sanık ……………….. kullandığı ……………………… plakalı ticari taksinin çarpması sonucu yaralanmıştır. Kaza trafik ışıklı yaya geçidinde meydana gelmiştir.

2- Dosyada mübrez hastane kayıtları ve Adli Tıp Kurumu Raporundan anlaşılacağı üzere müvekkil basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede yaralanmış sağ bacağı ile 3 tane kaburgası çarpmanın etkisi ile kırılmıştır.

3- Müvekkilin hazırlık dosyasına sunduğu ifade de ve kovuşturma kapsamında verdiği tüm ifade ve beyanların birbiriyle tutarlı olduğu net bir şekilde anlattığı görülmektedir. Ceza davalarında karakol ve savcılık aşamasında verilen ifadeler oldukça önem taşımaktadır zira olayın gerçekleşmesinin hemen akabinde sıcağı sıcağına verilen bu ifadeler pek çok ipucunu içinde barındırmaktadır.

4- Şüphelinin dosya kapsamındaki ifadelerine bakıldığında ise 50 km hızla gittiği ve müvekkilin yayalara kırmızı ışık yanarken aniden yola fırladığı belirtilmiştir. İlk bilirkişi raporunda çok isabetli olarak belirtildiği üzere, sanık olay yerinde var olan trafik ışıkları hiç yokmuş gibi beyanda bulunmuştur. Eğer gerçekten ikinci ve itirazımıza konu bilirkişi raporunda olduğu gibi, sürücü kendisine yeşil ışık yandığında geçseydi ve gerçekten kaza yaya geçidi dışında olsaydı, sürücü ifadelerinde bunlara mutlaka değinirdi. Aksi hayatın olağan akışına ve mantık kurallarına ters bir durum olurdu.

5- Dosya içeriğinde yer alan ……………………… tarihli olay yeri yer gösterme tutanağı, müvekkilimizin yokluğunda, şüphelinin refakatinde tutulmuştur. Müvekkilimizin hastahanede olması ve söz konusu tutanağın tek yönlü olması gerçeği yansıtmadığını açıkça göstermektedir. Bu sebeplerle ikinci bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Ayrıca söz konusu tutanakta kaza mahalli trafik ışıklarına 12 metre uzaklıkta gösterilmiştir. İkinci bilirkişi raporu ekinde yer alan kroki de ise, daha uzak bir mesafe varmış gibi çizim yapılmıştır. Mobese kayıtlarında ve savcılık tarafından civardaki iş yerlerinden alınan kamera görüntülerinde açıkça görüldüğü üzere ikinci bilirkişi raporu yanlı ve tek taraflı düzenlenmiştir. Olay şüphelinin anlattığı şekilde veya 2. bilirkişi raporunda geçen şekilde olmamıştır. Olay ile ilgili kamera kayıtları izlendiğinde müvekkil ile birlikte ışığın yanmasını bekleyen 4 kişi net bir şekilde görülmektedir. Işığın yanması ile karşıya geçmeye çalışan yayaları görmesine rağmen kendisine yanan kırmızı ışıkta durmayarak trafik kurallarını ve insan hayatını hiçe sayan şüpheli tarafından bilinçli taksirle kaza meydana gelmiştir.  Kamera kayıtlarından açıkça görüldüğü üzere kaza müvekkilin ışıklardan karşıya geçmek istemesi sırasında olmuştur. Müvekkil trafik kuralları gereği kendisine yanan yeşil ışığı görünce karşıya geçmek için yola inmiş ve kaza bu esnada olmuştur.

6- İtirazımıza konu ikinci bilirkişi raporunda, olay günü sürücünün kullandığı aracın ön koltuğunda yolcu olduğu iddia edilen tanığın ifadelerine itibar edilmek suretiyle, müvekkil müdahil %100 kusurlu addedilmiştir.

7- Kamera kayıtları varken alenen yalan beyan da bulunan tanık anlatımlarına itibar edilemez. Zira;

• Tanık olarak ifade veren şahsın gerçekten olay günü araçta olup olmadığına dair bir ispat aracı yoktur. Kamera kayıtlarında aracın ön koltuğunda oturan herhangi bir kişi görünmemektedir. 

•Ticari taksi olan sanığın kullandığı araçta arka koltukta iki yolcu olduğu görünmektedir. Bu iki yolcunun da ifadesinin alınması gereklidir. 

• Aracın ön koltuğunda yolculuk ettiği iddia olunan tanığın, kaza tarihinin üzerinden bu kadar zaman geçmesine karşın gerçekleşen kazayı, şüpheliden daha net ve ayrıntılı anlatması hayatın doğal akışına aykırıdır. Kamera kayıtları ile tanık anlatımlarının açıkça çeliştiği de düşünülürse tanığın sonradan ayarlanan “YALANCI TANIK” olduğu aşikardır. Bu konu ile ilgili olarak Tanık ………………. hakkında yalan beyandan dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ankara Cumhuriyet Savcılığının 2020/………. soruşturma numaralı dosyadan savcı iddianame hazırlamış ve mahkemece iddianame hakkında karar verilmesi beklenmektedir. 

8- Şüphelinin anlatımları kendisini sorumluluktan kurtaracak nitelikte değildir. Olayı müvekkilin beyanları doğrultusunda olayın gerçek oluş biçimi açısından ve sanığın sözde anlatımları açısından ayrı ayrı irdelediğimizde sonuç yine şüphelinin asli ve tam kusurlu olduğunu ortaya koymaktadır. 

• Kaza müvekkil müdahilin istikrarlı ve tutarlı bir şekilde belirttiği gibi yaya geçidinde olmuş ise, 50 km hızla gittiğini beyan eden sürücünün trafik ışıkları kendisine kırmızı yanarken durmayarak yoluna devam ettiği sabittir. Huzurdaki dava açısından hakikat olan durum budur ve şüphelinin eylemine uyan cezanın en üst sınırından cezalandırılması gerekir. Zira şüpheli şehir içerisinde ve İstanbul’un gözde alışveriş merkezlerinin olduğu bir noktada kişilerin canına kast edecek şekilde hareket etmiştir. Suç taksirle yaralamadan ziyade olası kast ile yaralamadır. 

• Şüphelinin refakatiyle tutulan tek taraflı olay yeri tutanağı ve hangi kriterlere ve verilere göre hazırlandığı meçhul olan ikinci bilirkişi raporu ekinde yer alan krokideki gibi kazanın yaya geçidinden metrelerce ileride olduğu varsayımında bile ışıklarda duran ve yeşil yanınca hareket eden aracın bir anda o hıza kavuşması mümkün değildir.

Yaya geçidinde veya yaya geçidi öncesi ve sonrasında hızla giden bir sürücünün kusursuz addedilmesi, hukuka, ahlaka, kamu düzenine, emredici kurallara, hayatın olağan akışına, hakkaniyete, insan yaşamının kutsallığına aykırıdır. Kabul edilemez.

9- Kanunlar önünde herkes eşittir. Müvekkil müdahil olay nedeniyle, fizyolojik olarak da manen de oldukça yıpranmıştır. Şüpheli ise, kendisini kurtarma gayret ve çabası içerisinde gerçekleri ve suçunu gizlemek istemektedir. Ancak dosya içeriği ilk bilirkişi raporundaki akla ve mantığa uygun tespitler, mobese ve kamera kayıtları, hukuk kuralları müvekkilin mağduriyetini ve haklılığını şüphe götürmez şekilde ortaya koymaktadır. Müvekkil Türk Yargısına güvenmektedir. Kişilik haklarının en temel unsurlarından olan maddi bütünlüğüne yapılmış olan bu saldırının cezasız kalmayacağına inancı tamdır.

10- Ceza hukuku, suç işleyen bireylerin devlet tarafından müeyyideye tabi tutulduğu kamu hukuku dalıdır. Zira hukuk kuralları sadece bireylerin özel menfaatlerini tatmin edecek kurallar koymakla kalmaz, suç işleyen bireye ceza vererek onun bir daha suç işlemesini önlemek, diğer bireyler için de caydırıcı olmak gibi gayeler taşır. Bugün İstanbul trafiğinde hepimizin gördüğü gerçekler karşısında trafik kazalarında mahkemelerden çıkan kararların günlük yaşamımıza ne kadar etkili olacağı aşikardır. Etkili yaptırım toplumdaki suç işleme oranlarını ciddi ölçüde azaltır. Yaptırımsız kalan hukuka aykırı eylemler ise mütemadiyen çoğalır.

11- İnsan yaşamının kutsallığı, insan bedeninin değerinin biçilemeyecek kadar yüksek olduğu malumdur. Müvekkilin mağduriyetine sebebiyet veren sanığın cezasız kalması sadece müvekkili değil kamunun vicdanını da zedeler.

12- Polis Memuru Trafik Bilirkişisi tarafından hazırlanan rapor, objektif verilere dayanmaktan uzak, bilimsellik arz etmeyen, hatalı sonuçlara varan özensiz bir rapordur. Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ilk bilirkişi raporundaki tespitler ise hakikatin ortaya çıkması açısından kayda değer niteliktedir.

13- Davanın daha net aydınlanması açısından, dosya içeriğinde yer alan MOBESE ve diğer kamera kayıtlarının da mahkemenizce çözümlenmesini ve ayrıntılı şekilde izlenmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilen ve re’ sen göz önünde bulundurulacak sebeplerle;

1- Dosya kapsamında sanığın suçu sabit olduğundan eylemine uyan yasa maddesi uyarınca, üst sınırdan cezalandırılmasına,

2- Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı yana yüklenmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Müdahil Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın