ANKARA …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2020/………Esas

DAVALI : 

VEKİLİ : 

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU: Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1- Davaya konu olan araç, müvekkilimiz şirket tarafından uzun süreli kiralama sözleşmesi ile ………………… A.Ş’ye kiralanmıştır. Bu nedenle müvekkilimiz şirket bu araç bakımından malik sıfatına sahip olmasına rağmen, işleten sıfatına haiz değildir. İşleten sıfatı aracı kiralayan şirkete devredilmiş bulunmaktadır. İki şirket arasında yapılan ve bu dosyada bulunan ………………………….. tarihli sözleşme ile tüm sorumluluk ve işleten sıfatı sözleşmenin diğer tarafı olan ………….. A.Ş şirketine devredilmiş olup, sözleşme incelendiğinde haklılığımızı ortaya koyacaktır.

2- Mahkemenizin kararı doğrultusunda yapılan …………………… tarihli bilirkişi incelemesi eksik ve hatalı inceleme ile düzenlenmiş bulunmaktadır. 

3- Davayı kabul anlamına gelmemekle birlikte, kusur atfedilirken yolun kaygan ve havanın elverişsiz olduğu gibi hususlar belirtilmiş, ancak inceleme sırasında dikkate alınmamıştır. Ayrıca iki taraf açısından da şoförlerin gerekli özeni gösterip göstermediklerine de bakılmamıştır.

4- Yine davayı anlamına gelmemekle birlikte zararın tespiti açısından da eksik ve hatalı inceleme yapılması söz konusu olmuştur. Araç 2018 model Mercedes marka makam aracıdır. Bu araç şirket aracı olup bütün müdürler için alındığından yıpranma payı çok fazladır. Yüksek modelli bir araç olması sonucu araç üzerinde yapılacak değişiklikler aracın normal değerinden daha fazla değer kaybetmesine sebep olacak ki, bu da haksız kazanç oluşumuna sebep olur ve sebepsiz zenginleşme hükümlerinin uygulanmasını gerektirir. Ayrıca yaptığımız incelemeler neticesinde bu model ve marka araçların şuan itibariyle fiyatları bilirkişi incelemesi sonucu yapılan değer tespitinin çok çok üzerindedir. Bilirkişi incelemesi objektif kriterlere uygun olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle eksik ve hatalı olarak değerlendirilen bilirkişi raporuna itiraz etme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Cevap dilekçemizde ve önceki beyanlarımızda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde davanın reddine, …………………… tarihli eksik ve hatalı değerlendirilen bilirkişi raporunun hükme esas alınmaksızın hüküm oluşturulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Davalı Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın