…  / … / 2020

……. BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

            Bankanıza olan ve ödenmemiş olması nedeniyle kredi sicilimin bozulmasına neden olan ….  TL tutarındaki borç ile ilgili olarak; Resmi Gazete ‘de yayınlanması ile birlikte yürürlüğe giren Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırma işlemi yapılmasını ve bu kapsamda ilgili kayıtların kredi sicilimden temizlenmesi hususunu,

            Saygılarımla arz ederim.

AD SOYAD İMZA

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın