ANKARA ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :2020/…………….. Esas

İTİRAZ EDEN

BORÇLU GÖRÜNEN:

VEKİLİ: 

ALACAKLI GÖRÜNEN:

VEKİLİ:

KONU: Borca itiraz ve takibin durdurulması talebidir.

AÇIKLAMALAR

1- …………….tarihinde tebellüğ ettiğimiz ödeme emrine süresinde itiraz ediyoruz.

2- Müvekkilimizin alacaklı olduğunu iddia eden şirkete ödeme emrinde talep edildiği gibi ……………………..TL. Borcu bulunmamaktadır. Borca açıkça itiraz ediyoruz. Takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Talep edilen faiz miktar ve oranı da haksız ve fahiştir.

3- Üstelik alacaklının iddia ve talepleri de yargılamaya muhtaçtır. İadesi talep edilen bedelle ilgili müvekkilimizin kullandığı herhangi bir kredi kartı bulunmamaktadır. Müvekkil alacaklı görünen ile herhangi bir kredi kartı sözleşmesi ya da kredi sözleşmesi imzalamamıştır. Bu nedenle talebin haksız olduğu ve yargılamaya muhtaç olduğu açıktır.

4- Ayrıca ödeme emrinin tebliğ edildiği tebligat adresinde borcu karşılayacak yeterince menkul mal bulunmaktadır. Mal beyanı yerine kaim olmak üzere bilgilerinize sunarız.

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle takibin durdurularak iptaline karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz. 

Borçlu Görünen Vekili

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın