Borç Yapılandırarak Kredi Sicil Affı Dilekçesi

…  / … / 2020 ……. BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE             Bankanıza olan ve ödenmemiş olması nedeniyle kredi sicilimin bozulmasına neden olan ….  TL tutarındaki borç ile ilgili olarak; Resmi Gazete ‘de yayınlanması ile birlikte yürürlüğe giren Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırma işlemi yapılmasını ve bu kapsamda […]

Read More

Borcu Kapatanlar İçin Kredi Sicil Affı Dilekçesi

…  / … / 2020 ……. BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE             Bankanıza olan ve ödenmemiş olması nedeniyle kredi sicilimin bozulmasına neden olan ….  TL tutarındaki borç ile ilgili olarak; Resmi Gazete ‘de yayınlanması ile birlikte yürürlüğe giren Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında tüm borcumu ödemek istiyorum.             Tarafımdan […]

Read More

BES İptal Dilekçe Örneği

…./…./2020  …… BİREYSEL EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Bireysel Emeklilik şirketinizden başlatılmış olan bireysel emekliliğimi …….. sebeplerden ötürü sonlandırmak istiyorum. Sonlandırma işlemini yasal süresi içerisinde yaptığım için tarafımdan herhangi bir kesinti yapılmaksızın, yatırmış olduğum BES primlerinin tarafıma iadesini ve şirketiniz […]

Read More