Adli Kontrol İmza İhlali İçin Mazeret Dilekçesi

… / …. / 2020 ………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Cumhuriyet Başsavcılığınızca yürütülen 2020/…. sayılı soruşturma evrakı üzerinden yapılan talep üzerine, hakkımda …. Sulh Ceza Hakimliği ‘nin …. tarih ve 2017/…. sorgu sayılı kararı ile CMK ‘nun 109/3-b maddesi uyarınca (belirli yerlere başvurmak) adli kontrol kararı tesis edilmiştir. Söz konusu karar gereğince tarafımdan herhangi bir aksatma yapılmaksızın bugüne […]

Read More

Avukatlık Ücret Sözleşmesi Örneği

AVUKAT ÜCRET SÖZLEŞMESİ İş Sahibinin Adı-Soyadı-Tc’si Adresi  Avukat                                                Adı-Soyadı-Tc’si                             Ücret  İşin Konusu  Yukarıda kimlik bilgileri verilen avukat ile […]

Read More

Araç Teslim Tutanağı

TESLİM-TESELLÜM TUTANAĞI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının  2020/…………. Soruşturma numaralı dosyası kapsamında aranan, ………………………………………………………..’ye ait, 06 ABC OOOO plakalı aracın asıl anahtarı …………………….’tan elden teslim alınmıştır.01/01/2020 Teslim Eden                                                                                                           Teslim Alan Ücretsiz Dilekçe İndir Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın

Read More