Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavına Başvuru Dilekçesi

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                 ………………… İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan Ateşleyici Yeterlilik Belgesi (…..) Sınıfı sınavlarına katılmak istiyorum.  Bilgilerinize arz ederim.01/01/2020 Adı Soyadı    İMZA TC NO: ADRES: Tel : Ücretsiz Dilekçe İndir Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın

Read More

Plaka Kaybolması Sebebiyle Verilecek Dilekçe

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİNE        Şubenizde adıma kayıtlı 06 ….. …… plaka sayılı aracımın Trafik ve Tescil Belgesini/ Tescil plakalarını zayi etmiş bulunmaktayım,      Yenisinin çıkartılarak verilmesini arz ederim.01/01/2020                                                                                                                   Adı ve Soyadı                                                                                                                (İmza) ADRES:  1- Araç sahibinin veya Noterden vekalet verdiği vekilinin dilekçesi,  2- Trafik Tescil Şube veya […]

Read More

Aracın Trafikten Çekilme Dilekçesi

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİNE Şubenizde adıma kayıtlı 06 ….. …… plaka sayılı aracımı trafikten çekmek istiyorum, Gereğini arz ederim.01/01/2020   Adı ve Soyadı (İmza) ADRES: 1-Araç sahibinin veya Noterden vekalet verdiği vekilinin dilekçesi,2- Vergi Dairesinden alınan İlişik kesme yazısı (borcu yoktur yazısı), 3- Trafik ve Tescil belgeleri ile Tescil plakaları, 4- Şoförler Odasından […]

Read More

Aracı Hurdaya Çıkarma Dilekçesi

                          TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİNE Büronuzda kayıtlı 06….. ……. plaka sayılı aracımı hurdaya ayırmak istiyorum. Gereğini arz ederim.01/01/2020                                                                               Adı ve Soyadı                                                                                    (İmza) ADRES: 1- Araç sahibinin veya Noterden vekalet verdiği vekilinin dilekçesi                                               2- Vergi Dairesinden ilişik kesme yazısı ( Borcu Yoktur yazısı) 3- Trafik ve Tescil belgeleri ile Tescil plakaları 4- […]

Read More

Kırmızı Işık Cezasına İtiraz Dilekçesi

…. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE …….. TRAFİK CEZA TUTANAĞINA İTİRAZ EDEN                    : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) KARŞI TARAF                   : …… İl Emniyet Müdürlüğü/…… İTİRAZ OLUNAN TUTANAK : ……. Trafik tescil denetleme şube müdürlüğünün …/ …/… Tarih ve … sıra nolu Trafik ceza Tutanağı TALEP KONUSU : Kırmızı ışık ihlali yapmadığın halde tarafıma kesilen […]

Read More

Plaka Değiştirme Talep Dilekçesi

….TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ’NE ……….. TALEPTE BULUNAN ARAÇ SAHİBİ        : Adı ve Soyadı,  (T.C. Kimlik No)  Adres TELEFON NO         : ……….. TALEP KONUSU   : Plaka Değişikli TALEP                      : Şubenizde adıma kayıtlı ………plakalı aracımın plakasının …………. Plakalı araçla değiştirilmesini için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.01/01/2020 Araç Sahibi Adı ve Soyadı İmza Ücretsiz […]

Read More

Radar Cezasına İtiraz Dilekçesi

…. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE …….. TRAFİK CEZA TUTANAĞINA İTİRAZ EDEN                                 : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) KARŞI TARAF                               : …… İl Emniyet Müdürlüğü/…… İTİRAZ OLUNAN TUTANAK    : ……. Trafik tescil denetleme şube müdürlüğünün …/ …/… Tarih ve … sıra nolu Trafik ceza Tutanağı TALEP KONUSU                           : Radar […]

Read More

HGS Cezasına İtiraz Dilekçesi

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE                                                …… İtiraz eden   : ………., TC …….. Konu               : HGS ceza tutanağına itiraz Tebliğ tarihi: …/…./…. (HGS cezasının tebliğ edildiği tarih) AÇIKLAMALAR: 1-  ……….. plakalı aracıma HGS noktasından yetersiz bakiye veya plaka […]

Read More

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN                                                                   :   ADI SOYADI (TC: XXX, XXX – XXX oğlu, XXX doğumlu), XXXX adresinde ikamet eder. İTİRAZA KONU İDARİ PARA CEZASI                                  : XXX İl Emniyet Müdürlüğü ‘nün XX seri nolu XX sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağında belirtilen; ilgili Kanunun XXX maddesi uyarınca düzenlenen […]

Read More

Trafik Tescil Belgesi Yenileme Dilekçesi

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE  ……… TALEPTE BULUNAN ARAÇ SAHİBİ        : Adı ve Soyadı,                          (T.C. Kimlik No)                                Adres ARAÇ PLAKASI    : ………… TALEP KONUSU   : Trafik Tescil Belgesinin Yenilenmesi TALEP                      : ……. Plakalı aracıma ait trafik ve tescil belgelerini zayi etmiş bulunmaktayım, bu nedenle trafik ve tescil belgelerinin yeniden düzenlenerek tarafıma […]

Read More