Yaş Büyütme Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE                                                ANKARA DAVACI                               : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)    Adres DAVALI                               : Nüfus Müdürlüğü DAVA KONUSU                 : Yaş tashihi AÇIKLAMALAR              : Gerçekte /…/… doğumlu olmama rağmen  yanlışlıkla nüfus kütüğüne …/…/…   doğumlu olarak kaydım yapılmıştır. Doğumum evde ebe tarafından yapılmıştır. Herhangi bir hastanede […]

Read More

Boşanma Davası Dilekçesi

AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI                          : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)                                              Adres VEKİLİ                            : Avukat Adı ve Soyadı                                              Adres DAVALI                          : Adı ve Soyadı                                              Adres DAVA KONUSU            : Boşanma AÇIKLAMALAR           :             1- Müvekkilim  ….  ile davalı … tarihinde evlenmişlerdir. Müvekkilim ile eşi arasında sürekli devam eden geçimsizlik vardır, söyledikleri […]

Read More

Bilirkişi Raporuna İtiraz İcra Hukuk Mahkemesi

ANKARA …İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : 2020/……..Esas DAVALI :  VEKİLİ :   DAVACI :  VEKİLİ :  KONU : …………………….tarihli ara karar gereğince ……………………… tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımız ve davanın esasına ilişkin beyanlarımızdır. BEYANLARIMIZ  1- Sayın bilirkişi raporunda ………………….ye ait olan ………………… A.Ş ve …………….. Ltd. Şti. arasında bir organik bağ kurarak muvazaa olduğunu tespit etmiştir. […]

Read More

Bilirkişi Raporuna Karşı İtiraz Asliye Hukuk

ANKARA …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : 2020/………Esas DAVALI :  VEKİLİ :  DAVACI :  VEKİLİ :  KONU: Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR 1- Davaya konu olan araç, müvekkilimiz şirket tarafından uzun süreli kiralama sözleşmesi ile ………………… A.Ş’ye kiralanmıştır. Bu nedenle müvekkilimiz şirket bu araç bakımından malik sıfatına sahip olmasına rağmen, işleten sıfatına haiz […]

Read More

Bilirkişi Raporu – Tebliğ İstemi

ANKARA  … SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2020/………….Esas DAVACI:  VEKİLİ:  DAVALI:  KONU: Karar ve bilirkişi raporunun tebliği hakkında dilekçedir. AÇIKLAMALAR Ankara …. Sulh Hukuk Hakimliği’nce 2013/……. Esas, 2013/………. Karar sayılı kayyım tayini davası sonucunda Ankara İli Çankaya İlçesi Dikilitaş Mahallesinde 1224 pafta, 21 ada ve 114 parselde kayıtlı taşınmazın 3/21 hisse maliki Müvekkil ………….. mirasçıları […]

Read More

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan

ANKARA …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA DOSYA NO: 2020/………..Esas (Beyan Sunan) DAVALI: VEKİLİ:  DAVACI: VEKİLİ: KONU: Bilirkişi Raporuna karşı beyanlarımızdır. AÇIKLAMALAR Müvekkil davalı aleyhine açılan huzurdaki davada, davacı talepleri haksız, mesnetsiz ve çıkar sağlamaya yöneliktir. Bilirkişi raporu savunmalarımızın haklılığını açıkça ortaya koymaktadır. 1- Bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere; davacı davalı müvekkile toplam ………………….TL ödeme yaptığını ve […]

Read More

Bilirkişi Raporuna İtiraz ve Yeni Bilirkişi Talebi

ANKARA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2020/…………….Esas BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDEN (DAVALI) :  VEKİLİ : DAVACI :  VEKİLİ :  KONU : Bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulması ve konuya ilişkin başka bilirkişiden rapor alınması istemidir. AÇIKLAMALAR 1- Bilirkişi raporunda, anlaşılmaz bir şekilde dosyadaki mevcut bilgiler olduğundan farklı gösterilerek değerlendirmede bulunulmuştur. Şöyle ki; 5…-000 00 00 numaralı […]

Read More

Bilirkişi Raporuna Karşı Kısmi İtiraz

ANKARA …… SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2020/…………..Esas DAVALI:  VEKİLİ:  DAVALI: VEKİLİ: KONU: ……………………….. tarihli bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarımızdır. BEYANLARIMIZ 1- Sayın Bilirkişi vermiş olduğu raporda iddialar ve karşı savunmalarımızı da cevaplayacak şekilde değerlendirerek görüşlerini bildirmiştir. Bilirkişiliğe yakışır özenle savunmalarımıza cevap vermiş olmakla beraber bazı konularda aynı görüşte olmadığımızı ve bu haliyle rapora dayanarak verilecek […]

Read More

Bilirkişi Raporuna Karşı İtiraz Ayrıntılı Beyan

ANKARA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : 2020/………. Esas BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDEN (DAVACI) : VEKİLİ :   DAVALI : VEKİLİ : KONU : Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR  1- Bilirkişi raporunda, kamulaştırılan alanın ne oranda hissesinin müvekkil şirketimize ait olduğunun bilinmediği belirtilmiştir. Dosyada mevcut …………… tarihli sözleşme ve bedelin ödendiğini gösteren banka […]

Read More

Bilirkişi Raporuna Karşı İtiraz İrtifa Hakkı

ANKARA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO :2020/………. Esas BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDEN (DAVALI) :  VEKİLİ :  DAVACI :  KONU : Bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR 1-Bilirkişi raporunda, saha dolabının başka yere taşınmasının saha dolabının başka bir yere taşınmasının mümkün olmaması durumunda, kamulaştırma ve irtifak hakkı tesis ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bilirkişi raporunda saha dolabının […]

Read More