Beyan Dilekçesi – Esas Hakkında Beyan İş Mahkemesi

ANKARA      İŞ MAHKEMESİ’NE DOSYA NO:2020/……….. Esas DAVACI :  VEKİLİ :   DAVALI : …………………… Kurumu Başkanlığı KONU : Beyanlarımızın Sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR  1-Mahkemenizin …………………….. tarihinde verdiği karar Yargıtay tarafından temyiz incelemesinde bozularak tekrar görülmek üzere mahkemenize gelmiştir. Yargıtay’ın verdiği kararda “…malzemelere ait faturaların dosyaya ibraz edilmediği sadece liste halinde alındığı belirlenen fatura isimleri ve belirtilen miktarın esas alındığı bu […]

Read More

Bilirkişi Raporuna Karşı İtiraz İş Mahkemesi

    ANKARA……….. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2020/………. Esas (CEVAP VEREN) DAVALILAR : VEKİLİ :   DAVACI :  VEKİLİ : KONU : Bilirkişi tarafından verilen ……………. tarihli rapora karşı itirazlarımızın ve beyanlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR  Sayın Bilirkişi tarafından düzenlenen …………………… tarihinde duruşmada tebliğ aldığımız bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz. Şöyle ki; 1-Müvekkil firma Türkiye genelinde büyük çaplı işler yapan […]

Read More

Bilirkişi Raporu – İş Mahkemesi Rapora İtiraz

ANKARA … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2020/………..Esas (Beyan Sunan) DAVALI :  VEKİLİ : DAVACI :  VEKİLİ :  KONU : Bilirkişi Raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR 1- Bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere ikramiye ödenip ödenmemesi hususu iş sözleşmesi ile tamamen davalı müvekkil şirketin ihtiyarına bırakılmış bir husustur. İkramiye ödemelerinin süreklilik arz edeceğine dair hiçbir kayıt ve […]

Read More

Bilirkişi Raporuna Karşı İtiraz ve Beyan Sunulması

ANKARA … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2020/…………Esas ( Beyanda Bulunan) DAVALI :  VEKİLİ :  DAVACI :  VEKİLİ : KONU : Bilirkişi raporuna itirazlarımız ve dosya kapsamına ilişkin beyanlarımızdır. AÇIKLAMALAR 1- Davacı, iş akdinin davalı işveren tarafından haksız feshedildiği iddiası ile, kıdem, ihbar tazminatı ve fazla mesai , yıllık izin, hafta tatili ücretleri ve 23 günlük ücret […]

Read More