Üniversiteye Burs Talebi Dilekçesi

………………… ÜNİVERSİTESİ ………………………………………….. BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Bölümünüz ……………… numaralı …………………….…… …. sınıf öğrencisiyim. Üniversite Burs Başvuru formundaki bilgiler gerçekleri yansıtacak şekilde tarafımdan doldurulmuştur. Üniversiteniz bursundan yararlanabilmem için değerlendirmeye dahil edilmemi arz ederim.     01/01/2020      İMZA ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU FORMU BURS İSTEĞİNDE BULUNAN ÖĞRENCİNİN FAKÜLTE BİLGİLERİ   Adı Soyadı               :             […]

Read More

Öğretmen Şikayeti Dilekçesi

01/01/2020 …… İL / İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ….. İlköğretim Okulu ….. sınıfında ….. öğrenci numaralı oğlum / kızım …. (adı soyadı) halen eğitim görmektedir. Okulumuzda görevli olan ….. dersi öğretmeni ……… (adı soyadı) tarafından oğluma / kızıma kötü muamelede bulunulmaktadır. İlgili öğretmen hakkında okul müdürlüğüne gerekli müracaatlarda bulunulmuş ancak herhangi bir sonuç alınamamıştır. Müdürlüğünüzce […]

Read More

Öğretmenler İçin Nakil Talebi Dilekçesi

01/01/2020 …… İL / İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ….. İlköğretim Okulu / Lisesinde ….. branşında öğretmen olarak görev yapmaktayım. …………………… sebeplerinden ötürü….. Okuluna naklen atanmak istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. AD SOYAD   Öğretmen EK: Nüfus cüzdanı fotokopisi İletişim Bilgileri Adres : Telefon : E Posta : Ücretsiz Dilekçe İndir Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi […]

Read More

ÖSYM İtiraz Dilekçesi

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA Bilkent / Ankara Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. ….. / ….. / ………. (İmza) T.C. Kimlik / Y.U. Numarası                       Evrak Referans Numarası   Adı ve Soyadı   Sınav Adı […]

Read More

Okuldan İzin Talebi Dilekçesi

………………………………. OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                   İSTANBUL             Okulunuzun ….. sınıfında, …. numaralı öğrencisi olarak, ….. ……….sebeplerinden dolayı … / … / 2020 ile … / … / 2020 tarihleri arasında … gün izinli sayılmam hususunu, Takdirlerinize arz ederim.01/01/2020 AD SOYAD İMZA Ücretsiz Dilekçe İndir Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın

Read More

Seçmeli Ders Talebi Dilekçesi

………………………………. OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                   ANKARA             Okulunuzun ….. sınıfında, …. numaralı öğrencisi olarak, seçmeli derslerden 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ………….. derslerini seçmiş bulunmaktayım.             Gereğini takdirlerinize arz ederim.01/01/2020 AD SOYAD İMZA Ücretsiz Dilekçe İndir Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın

Read More

Devamsızlık Durumu Dilekçesi

………………………………. OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                   ANKARA             Okulunuzun ….. sınıfında, …. numaralı öğrencisi olarak, devamsızlık durumumun tarafıma bildirilmesi hususunu,             Saygılarımla arz ederim.01/01/2020 AD SOYAD İMZA Ücretsiz Dilekçe İndir Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın

Read More

Öğrenim Durumu Talep Dilekçesi

……………………….…………………………………..  MÜDÜRLÜĞÜNE            …………………… Açık Öğretim Lisesi …..………………… numaralı öğrencisiyim.  Öğrenim durumumu gösterir yazının tarafıma verilmesini; Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.                                                                                                                      ……/…../……. Adı Soyadı  İmza Adres:……………………………………………….. …………………………………………………………….. ………………………………………………… İlçesi : ………… ….              İli : …………… Telefon:  0 …..… / …………  ……… …….. Öğrencinin Kimlik Bilgileri T.C.  Kimlik No        : ……………………………… Adı ve Soyadı                        […]

Read More

Öğrenci Belgesi Talep Dilekçesi

……………………….…………………………………..  MÜDÜRLÜĞÜNE            …………………… …………………………………. Lisesi …..………………… numaralı öğrencisiyim. Öğrenci Belgemin düzenlenerek tarafıma verilmesi için, Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.                                                                                                                      ……/…../……. Adı Soyadı  İmza Adres:……………………………………………….. …………………………………………………………….. ………………………………………………… İlçesi : ………… ….              İli : …………… Telefon:  0 …..… / …………  ……… …….. Öğrencinin Kimlik Bilgileri T.C.  Kimlik No        : ……………………………… Adı ve Soyadı                        : […]

Read More

Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçesi

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü) SAYI : KONU : Öğrenim Durumu …./…. / 2020 İLGİLİ MAKAMA T.C. Kimlik No : ADI : SOYADI : ANNE ADI : BABA ADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : ALANI : DİPLOMA NOTU :             Yukarıda açık kimliği yazılı …………….. numaralı öğrenci […]

Read More