AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                  ……………………

Açık Öğretim Lisesinin …..………………… numaralı öğrencisiyim. Ekte sunduğum belge(ler) doğrultusunda, aşağıda kutucuğunu işaretlediğim belgenin tarafıma verilmesini arz ederim.

 Tasdikname belgesi

 Tasdikname belgesi ve ortaokul / ilköğretim okulu diploması

 Tasdikname kayıp belgesi (Kayıp ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk  tarafıma aittir.)  

 Ortaokul / ilköğretim okulu diploması

 Transkript belgesi (not döküm belgesi)                                                         

                       01/01/2020

  KENDİSİ                          VELİSİ                            VEKİLİ

Adı – soyadı                      Adı – soyadı                       Adı – soyadı

      imza                                    imza                                   imza

Ek(ler) :

1.

2.

Adres   : ………………………………………………………………

……………………………………………………………… İlçesi : ………… ….  İli : ……………

Telefon  : 0 ……..   –  ………  ……  ……

Öğrencinin Kimlik Bilgileri

T.C. kimlik no           : ………………………………

Adı ve soyadı             : ………………………………

Baba adı                    : ………………………………

Ana adı                      : ………………………………

Doğum tarihi             : …… / …… / …………

DİKKAT!

  • Tasdikname belgesi,
  • 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
  • 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.
  • Öğrencilik durumu “Aktif” olan öğrencilerin tasdikname belgesi, dönem sonu sınavlarının 1 ay öncesi veya 1 ay sonrası alınabilecektir. Bu süreler içerisinde tasdikname belgesi verilmez. Öğrencilik durumu “Donuk” veya “Silik” olan öğrenciler için bu durum söz konusu değildir.
Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın