T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

(Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü)

SAYI :

KONU : Öğrenim Durumu …./…. / 2020

İLGİLİ MAKAMA

T.C. Kimlik No :

ADI :

SOYADI :

ANNE ADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

ALANI :

DİPLOMA NOTU :

            Yukarıda açık kimliği yazılı …………….. numaralı öğrenci ……………………. Açık Öğretim Lisesinden ………………. Tarihinde mezun olmuştur.

            Bu belge çıkma belgesi yerine geçmemektedir. Öğrencinin Diploması Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından basılmadığı için öğrencinin isteği üzerine verilmiştir. Bilgilerinize arz/rica ederim.

İmza

……… Müdürü

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın