…. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

……..

TRAFİK CEZA TUTANAĞINA

İTİRAZ EDEN                    : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

KARŞI TARAF                   : …… İl Emniyet Müdürlüğü/……

İTİRAZ OLUNAN TUTANAK : ……. Trafik tescil denetleme şube müdürlüğünün …/ …/… Tarih ve … sıra nolu Trafik ceza Tutanağı

TALEP KONUSU : Kırmızı ışık ihlali yapmadığın halde tarafıma kesilen trafik ceza tutanağının kaldırılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

1- Tarafıma ait … plaka sayılı vasıtama haberim olmadan kırmızı ışık ihlali yaptığım gerekçesi ile ceza yazılmıştır. Ben bu durumu adresine trafik ceza makbuzunun tebliğ edilmesi ile öğrendim.

2- …………………

SONUÇVE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, kırmızı ışık ihlali nedeniyle tarafıma kesilen trafik ceza tutanağının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.01/01/2020

İtiraz eden

Adı ve Soyadı

İmza

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın