Tarih: …. / …. / 2020

…………. LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulunuzun .………….…Bölümü …. sınıfı …. numaralı öğrencisiyim. 01/01/2020 tarihinde yapılan ….………. dersi sınavına mazeretimden ötürü katılamadım. Mazeret belgelerim dilekçemin ekinde olup, mazeret sınavına girebilmem için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Adı-Soyadı İmza

Ek:

ADRES:

TEL:

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın