Tarih: …. / …. / 2020

…………. ÜNİVERSİTESİ

…………….. FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Üniversitenizin .………….…Bölümü………………………..numaralı öğrencisiyim. 2020- 2021 Öğretim Yılı Güz / Bahar Yarıyılı Ara sınav / Final sınavlarına mazeretimden ötürü katılamadım. Mazeret belgelerim dilekçemin ekinde olup, mazeret sınavına girebilmem için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Adı-Soyadı İmza

Ek:

ADRES:

TEL:

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın