……………………………………………………..  MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                    ……………………

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde  ……………………….. numara ile kayıtlı öğrenciyim. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde bulunan kaydımın alınarak, Açık Öğretim Lisesine geçişimin yapılması için,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

01/01/2020

  KENDİSİ                          VELİSİ                            VEKİLİ

Adı – soyadı                      Adı – soyadı                       Adı – soyadı

      imza                                    imza                                   imza

Ek(ler) :

1.

2.

Adres   : ………………………………………………………………

……………………………………………………………… İlçesi : ………… ….  İli : ……………

Telefon  : 0 ……..   –  ………  ……  ……

Öğrencinin Kimlik Bilgileri

T.C.  Kimlik No        : ………………………………

Adı ve Soyadı                        : ………………………………

Baba Adı                   : ………………………………

Ana Adı                     : ………………………………

Doğum Tarihi           : …… / …… / …………

DİKKAT!

  • Bu dilekçe,
  • 18 yaşını doldurmuş öğrencinin kendisi veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
  • 18 yaşını doldurmamış öğrencinin, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından imzalanacaktır.
Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın