01/01/2020

…… İL / İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

….. İlköğretim Okulu ….. sınıfında ….. öğrenci numaralı oğlum / kızım …. (adı soyadı) halen eğitim görmektedir. Okulumuzda görevli olan ….. dersi öğretmeni ……… (adı soyadı) tarafından oğluma / kızıma kötü muamelede bulunulmaktadır. İlgili öğretmen hakkında okul müdürlüğüne gerekli müracaatlarda bulunulmuş ancak herhangi bir sonuç alınamamıştır. Müdürlüğünüzce konu hakkında ilgili öğretmen hakkında işlem yapılmasını saygılarımla arz ediyorum.

   AD SOYAD

Veli

EK: Nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi

İletişim Bilgileri

Adres :

Telefon :

E Posta :

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın