GENEL AMAÇLI DİLEKÇE

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA

Bilkent / Ankara Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

….. / ….. / ……….

(İmza)

T.C. Kimlik / Y.U. Numarası                       Evrak Referans Numarası  
Adı ve Soyadı   Sınav Adı / Yılı  
Baba Adı   Sınav Dönemi  
Doğum Yeri   Telefon No  
Doğum Tarihi     /     /         E-posta ……………@……………
    Yazışma Adresi  
 
Posta Kodu           İlçe   İl  
  Semt  
Talepler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın