….TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ’NE

………..

TALEPTE BULUNAN

ARAÇ SAHİBİ        : Adı ve Soyadı,

 (T.C. Kimlik No)

 Adres

TELEFON NO         : ………..

TALEP KONUSU   : Plaka Değişikli

TALEP                      : Şubenizde adıma kayıtlı ………plakalı aracımın plakasının …………. Plakalı araçla değiştirilmesini için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.01/01/2020

Araç Sahibi

Adı ve Soyadı

İmza

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın