TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİNE


 
     Şubenizde adıma kayıtlı 06 ….. …… plaka sayılı aracımın Trafik ve Tescil Belgesini/ Tescil plakalarını zayi etmiş bulunmaktayım,
     Yenisinin çıkartılarak verilmesini arz ederim.01/01/2020
    


 
                                                                                                           Adı ve Soyadı
                                                                                                               (İmza)

ADRES:

 1- Araç sahibinin veya Noterden vekalet verdiği vekilinin dilekçesi,
 2- Trafik Tescil Şube veya Bürolarından alınan Trafik ve Tescil Belgesi doldurularak ilgili tescil kuruluşuna müracaat edilir. 

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın