…. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

……..

TRAFİK CEZA TUTANAĞINA

İTİRAZ EDEN                                 : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

KARŞI TARAF                               : …… İl Emniyet Müdürlüğü/……

İTİRAZ OLUNAN TUTANAK    : ……. Trafik tescil denetleme şube müdürlüğünün …/

…/… Tarih ve … sıra nolu Trafik ceza Tutanağı

TALEP KONUSU                           : Radar Cezası ihlali yapmadığım halde tarafıma kesilen trafik ceza tutanağının kaldırılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ                           : …/…/…

AÇIKLAMALAR                           :

1- Tarafıma ait … plaka sayılı vasıtama haberim olmadan hız ihlali yaptığım gerekçesi ile radar cezası yazılmıştır. Ben bu durumu adresime trafik ceza makbuzunun tebliğ edilmesi ile öğrendim.

2- …………………

SONUÇVE İSTEM                         : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, hız ihlali nedeniyle tarafıma kesilen trafik cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.01/01/2020

İtiraz eden

Adı ve Soyadı

İmza

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın