………………………………. OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                  ANKARA

            Okulunuzun ….. sınıfında, …. numaralı öğrencisi olarak, seçmeli derslerden 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ………….. derslerini seçmiş bulunmaktayım.

            Gereğini takdirlerinize arz ederim.01/01/2020

AD SOYAD

İMZA

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın