ANKARA NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE

İTİRAZ EDEN                                                                   :  

ADI SOYADI (TC: XXX, XXX – XXX oğlu, XXX doğumlu), XXXX adresinde ikamet eder.

İTİRAZA KONU İDARİ PARA CEZASI                                  :

XXX İl Emniyet Müdürlüğü ‘nün XX seri nolu XX sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağında belirtilen; ilgili Kanunun XXX maddesi uyarınca düzenlenen XXX tarihli XXX TL tutarındaki idari para cezası

TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ                                    :

XXXXX

İTİRAZA KONU CEZANIN TEBELLÜĞ TARİHİ                :

XXXX ( Kararı teslim aldığınız tarih )

İTİRAZ KONUSU                                                             :

XXX tarihinde tarafıma uygulanan trafik idari para cezası iptal

AÇIKLAMALALAR                                                                     :

1- xxxxxxxx

2- xxxxxxxx

3- xxxxxxxx

4- xxxxxxxx

5- xxxxxxxx

SONUÇ VE TALEP                                                                       :

            Sonuç olarak; haksız olarak  hakkımda düzenlenen söz konusu idari para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla Hakimliğinizden arz ve talep ederim.01/01/2020

xxxxxxxxx

İtiraz Eden        

EKLERİ :

1-

2-

3-

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın