TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 ………

TALEPTE BULUNAN

ARAÇ SAHİBİ        : Adı ve Soyadı,

                         (T.C. Kimlik No)

                               Adres

ARAÇ PLAKASI    : …………

TALEP KONUSU   : Trafik Tescil Belgesinin Yenilenmesi

TALEP                      :

……. Plakalı aracıma ait trafik ve tescil belgelerini zayi etmiş bulunmaktayım, bu nedenle trafik ve tescil belgelerinin yeniden düzenlenerek tarafıma verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.01/01/2020

  Araç Sahibi

Adı ve Soyadı

        İmza

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın