………………… ÜNİVERSİTESİ

………………………………………….. BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

Bölümünüz ……………… numaralı …………………….…… …. sınıf öğrencisiyim. Üniversite Burs Başvuru formundaki bilgiler gerçekleri yansıtacak şekilde tarafımdan doldurulmuştur. Üniversiteniz bursundan yararlanabilmem için değerlendirmeye dahil edilmemi arz ederim.

    01/01/2020

     İMZA

ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU FORMU

BURS İSTEĞİNDE BULUNAN ÖĞRENCİNİN FAKÜLTE BİLGİLERİ
  Adı Soyadı               :             FOTOĞRAF
  Öğrenci No               :
  Fakültesi                    :
 
  Bölümü                      :
AİLENİN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU
Baba: Hayatta       ( ) İşi:          Hayatta Değil : ( ) Aylık Net geliri: Öğrenimi:
Anne: Hayatta       ( ) İşi:       Hayatta Değil : ( ) Aylık Net geliri: Öğrenimi:
Varsa, Ailenin Toplam Gelirine Katılan Diğer Aylık Net Gelir Toplamı:
Ailenin Toplam Net Gelirinin Muhteviatı Hakkında Verilebilecek Bilgiler:
 
 
Ailenin Oturduğu Ev:       Mülk : ( ), Kira : ( ), Lojman : ( ), Diğer : ( )………………..   Aylık kira bedeli : ……………………………..              
KARDEŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER:
(BAŞVURU SAHİBİ HARİÇ)
 
ADI VE SOYADI YAŞ OKULU VE SINIFI BURS ALIYORSA MIKTARI
       
       
       
       
       
  ÖĞRENİM SÜRESİNCE İKAMET DURUMU
Ailemle        birlikte ( )   İkamet ediyorum  
  Ailemden       ayrı ediyorum ( )   bir   şehirde   ikamet YURT ( ) Kirası:
EV ( ) Kirası: (size düşen miktar)
Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın