NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
                                               ANKARA

DAVACI                               : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

   Adres

DAVALI                               : Nüfus Müdürlüğü

DAVA KONUSU                 : Yaş tashihi

AÇIKLAMALAR              :

Gerçekte /…/… doğumlu olmama rağmen  yanlışlıkla nüfus kütüğüne …/…/…   doğumlu olarak kaydım yapılmıştır. Doğumum evde ebe tarafından yapılmıştır. Herhangi bir hastanede ya da doğum evinde doğum kaydım bulunmamaktadır.

Hakkımda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan mahkemeniz aracılığıyla aldırılacak raporda gerçek yaşım ortaya çıkacaktır. Ayrıca dış görünüşüm ve kemik yapım da iddiamı desteklemektedir. Doğum tarihinin yanlış yazılmış olması bazı resmi ve özel işlerde sorun teşkil ettiğinden aslında olduğu gibi …/…/… olarak düzeltilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                         : Nüfus kaydı, rapor, tanıklar, ilgili her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER      : TMK. md. 39 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP           : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle nüfus kaydındaki doğum tarihinin …/…/… olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

     Davacı
            Adı ve Soyadı
                    İmza

Dilekçe Düzenleme ve Yazım Talebi için Tıklayın